Skifte av konsernsjef i Hæhre & Isachsen Gruppen AS

Konsernsjef Svein Hov Skjelle har valgt å fratre sin stilling, men vil være disponibel for selskapet i en seks måneders periode. Styret i Hæhre & Isachsen gruppen har konstituert Albert Kristian Hæhre i stillingen som konsernsjef. Han tiltrer umiddelbart. Styret vil iverksette en prosess for å rekruttere en ny permanent konsernsjef til Hæhre & Isachsen […]