Norgeshistoriens største ordre på anleggsmaskiner

Rental Group investerer 1,2 milliarder kroner i fossilfrie anleggsmaskiner for å imøtekommemorgendagens krav og økende etterspørsel i anleggsmarkedet. Den rekordstore handelen er etledd i selskapets vekststrategi, og ifølge CEO Lars Hæhre er investeringen et viktig grep for åkunne tilby kapasitet og fleksible løsninger til det nordiske anleggsmarkedet.Investeringen omfatter 389 maskiner inkludert opsjoner, hvorav majoriteten er […]