BetonmastHæhre selger Steen & Lund

BetonmastHæhre har inngått avtale med en gruppering bestående av nøkkelmedarbeidere i Steen & Lund og eksterne investorer om salg av anleggsgartnervirksomheten Steen & Lund.

Kjøps- og salgsavtalen omfatter virksomheten i Steen & Lund og datterselskapet Ditt Mannskap, skriver selskapet i en pressemelding.

Steen & Lund er Norges største anleggsgartnervirksomhet, og utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg. Virksomheten har vokst raskt de senere år, men har slitt med lønnsomheten.

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre sier salget av Steen & Lund er i tråd med konsernets reviderte strategi.

– Hæhre & Isachsen Gruppen rendyrkes som en anleggsaktør med fokus på store og krevende anleggsprosjekter i hele Norge og anleggsvirksomhet i Østlands-området. Salget av Steen & Lund er et ledd i dette arbeidet, sier Skjelle.

BetonmastHæhre inngikk i august en avtale om salg av konsernets byggvirksomhet, Betonmast. Salget ventes sluttført i løpet av oktober, og selskapet vil ved sluttføring bytte navn til Hæhre & Isachsen Gruppen.

Daglig leder Petter A. Vistnes i Steen & Lund er en av kjøperne av selskapet.

– Nærhet til medarbeidere, prosjekter, kunder og leverandører er den viktigste forutsetningen for å lykkes i markedet, noe den nye eierstrukturen vil legge til rette for. Jeg gleder meg til å videreutvikle Steen & Lund sammen med et særdeles godt lederteam og øvrige dyktige medarbeidere i selskapet, sier Vistnes.