Anders Høiback ny leder for HI Entreprenører

Anders Høiback og Albert Hæhre

Kilde: Bygg.no Anders Høiback går fra stillingen som daglig leder i Isachsen Anlegg til å bli daglig leder for HI Entreprenører, som omfatter entreprenørbedriftene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Survey. – Anders begynte som grunnarbeider i Isachsen i 1993 og har vært gjennom absolutt alle posisjoner i selskapet. Han har kjennskap […]

Kruse Smith Anlegg vant milliardkontrakt på Bussveien i Rogaland

I arbeidsfellesskap med Risa vant Kruse Smith Anlegg kontrakt på Bussveien i Rogaland. Kontrakten er på over 1,4 milliarder, og det er Rogaland fylkeskommune som er byggherre. Prosjektet er omfattende og et viktig steg på veien for å oppnå sammenhengene bussvei mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med konkurransepreget dialog. Strekningen er cirka to og […]

Hæhre er første entreprenør i Norge med ISO-sertifiseringen innen trafikksikkerhet

Mann og bil på anleggsprosjekt

NS-ISO 39001 er en standard for trafikksikkerhet som skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser i trafikken. Hæhre er den første entreprenøren i Norge som innehar denne sertifiseringen, og ifølge daglig leder, Gudmund Roen, er dette et viktig ledd i selskapets sikkerhetsarbeid. – Store deler av våre arbeider foregår på eller i umiddelbar […]

Hæhre Entreprenør signerte kontrakt for utbyggingen av E6 Kvithammar-Åsen

Kontraktsignering på Teams

I dag signerte Nye Veier AS og Hæhre Entreprenør AS kontrakt for utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Trøndelag. Kontrakten har en verdi på ca. 5,6 milliarder kroner eks. mva. Med denne kontrakten har Hæhre entreprenør fått oppdraget med å bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger […]

Hæhre & Isachsen Entreprenører kjøper anleggsvirksomheten til Kruse Smith

Avtalesignering Teams

Kruse Smith Anlegg AS blir fra 15. januar 2022 en del av anleggskonsernet Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Det tradisjonsrike entreprenørselskapet Kruse Smith, som driver virksomhet innen både bygg og anlegg, har besluttet å utfisjonere anleggsvirksomheten og fremover rendyrke bygg som er selskapets største virksomhetsområde.  Konserndirektør i Hæhre & Isachsen Entreprenører, Knut Harstad, er godt […]

K. Hjelmeland AS fusjoneres inn i Hæhre Entreprenør AS

Kallvassdammen

K. Hjelmeland AS har med over 50 år i anleggsbransjen lang erfaring og spisskompetanse innenfor plastring av fyllingsdammer. Selskapet har vært heleid av Hæhre Entreprenør AS siden 2017. Tidligere i høst ble det besluttet at K. Hjelmeland skulle fusjoneres inn i Hæhre Entreprenør som en egen avdeling. Fusjonen trådte i kraft den 1. november, og […]

Isachsen Anlegg bygde jernbanekulvert på under 70 timer

Med en tidsfrist på 70 timer gjennomførte Isachsen montering av kulvert under jernbanen og leverte prosjektet 12 timer før frist! Vår Oslo-avdeling utfører grunnarbeidene for nye Fjellhamar skole på Lørenskog. I tilknytning til prosjektet skulle det etableres en ny kulvert under jernbanen for trygg adkomst mellom barneskolen og idrettsanlegget. Kulverten skulle monteres i jernbanelinjen som […]

Hæhre Entreprenør selger næringstomt på Vestby til Anthon B Nilsen Eiendom

Illustrasjonsbilde

Hæhre Entreprenør har sammen med Gunnar Holth Grusforretning inngått avtale om salg av en ferdig regulert tomt på 180 mål i Vestby. Kjøper er eiendomsutvikleren Anthon B Nilsen Eiendom AS, som fortsetter sin satsning på utvikling av lager- og logistikkbygg. Tomten ligger i Toveien 41, sentralt i Vestby Næringspark som de siste årene har blitt […]