HI Entreprenører skal bruke Ditio for å effektivisere sine prosjekter

Pressebilde Eirik Strander

Som et ledd i HI Entreprenørers digitaliseringsstrategi har entreprenørkonsernet besluttet å ta i bruk systemet Ditio i alle sine selskaper. Dette omfatter Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Kruse Smith Anlegg, og planen er at systemet skal implementeres i alle deres anleggsprosjekter i løpet av 2023. Ifølge Digitaliseringsdirektør Eirik Strander vil bruk av Ditio bidra til […]

 STOPP-TENK-SNAKK – HMS-dager i HI Entreprenører 

Pressebilde

 Over 1400 ansatte i Hæhre, Isachsen og Kruse Smith Anlegg deltar i disse dager på en rekke aktiviteter som er en del av HMS-dagene som gjennomføres på tvers i entreprenørkonsernet. For snart tre år siden lanserte de et eget sikkerhetskulturprogram for å styrke sikkerhetskulturen i alle selskapene. HMSK-sjef i Hæhre Entreprenør, Irene Sveva, er klar […]

Hæhre Entreprenør og Smisto Kraft har inngått forlik etter tingrettsdom.

Smisto

Etter en langvarig tvist har Hæhre Entreprenør AS og Smisto Kraft AS kommet frem til et forlik og en minnelig løsning som begge parter er tilfredse med. Tvisten omhandlet oppgjør i forbindelse med utbygging av kraftverkene i Rødøy og Lurøy i Nordland. Bakgrunnen for forliket var at Hæhre i tingretten i november 2021 ble tilkjent […]

Anders Høiback ny leder for HI Entreprenører

Anders Høiback og Albert Hæhre

Kilde: Bygg.no Anders Høiback går fra stillingen som daglig leder i Isachsen Anlegg til å bli daglig leder for HI Entreprenører, som omfatter entreprenørbedriftene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Survey. – Anders begynte som grunnarbeider i Isachsen i 1993 og har vært gjennom absolutt alle posisjoner i selskapet. Han har kjennskap […]

Kruse Smith Anlegg vant milliardkontrakt på Bussveien i Rogaland

I arbeidsfellesskap med Risa vant Kruse Smith Anlegg kontrakt på Bussveien i Rogaland. Kontrakten er på over 1,4 milliarder, og det er Rogaland fylkeskommune som er byggherre. Prosjektet er omfattende og et viktig steg på veien for å oppnå sammenhengene bussvei mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med konkurransepreget dialog. Strekningen er cirka to og […]

Hæhre er første entreprenør i Norge med ISO-sertifiseringen innen trafikksikkerhet

Mann og bil på anleggsprosjekt

NS-ISO 39001 er en standard for trafikksikkerhet som skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser i trafikken. Hæhre er den første entreprenøren i Norge som innehar denne sertifiseringen, og ifølge daglig leder, Gudmund Roen, er dette et viktig ledd i selskapets sikkerhetsarbeid. – Store deler av våre arbeider foregår på eller i umiddelbar […]

Hæhre Entreprenør signerte kontrakt for utbyggingen av E6 Kvithammar-Åsen

Kontraktsignering på Teams

I dag signerte Nye Veier AS og Hæhre Entreprenør AS kontrakt for utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Trøndelag. Kontrakten har en verdi på ca. 5,6 milliarder kroner eks. mva. Med denne kontrakten har Hæhre entreprenør fått oppdraget med å bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger […]

Hæhre & Isachsen Entreprenører kjøper anleggsvirksomheten til Kruse Smith

Avtalesignering Teams

Kruse Smith Anlegg AS blir fra 15. januar 2022 en del av anleggskonsernet Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Det tradisjonsrike entreprenørselskapet Kruse Smith, som driver virksomhet innen både bygg og anlegg, har besluttet å utfisjonere anleggsvirksomheten og fremover rendyrke bygg som er selskapets største virksomhetsområde.  Konserndirektør i Hæhre & Isachsen Entreprenører, Knut Harstad, er godt […]

K. Hjelmeland AS fusjoneres inn i Hæhre Entreprenør AS

Kallvassdammen

K. Hjelmeland AS har med over 50 år i anleggsbransjen lang erfaring og spisskompetanse innenfor plastring av fyllingsdammer. Selskapet har vært heleid av Hæhre Entreprenør AS siden 2017. Tidligere i høst ble det besluttet at K. Hjelmeland skulle fusjoneres inn i Hæhre Entreprenør som en egen avdeling. Fusjonen trådte i kraft den 1. november, og […]

Isachsen Anlegg bygde jernbanekulvert på under 70 timer

Med en tidsfrist på 70 timer gjennomførte Isachsen montering av kulvert under jernbanen og leverte prosjektet 12 timer før frist! Vår Oslo-avdeling utfører grunnarbeidene for nye Fjellhamar skole på Lørenskog. I tilknytning til prosjektet skulle det etableres en ny kulvert under jernbanen for trygg adkomst mellom barneskolen og idrettsanlegget. Kulverten skulle monteres i jernbanelinjen som […]