Lars Hæhre utnevnt til ny konsernsjef i Infra Group

Pressebilde Lars Hæhre

Lars Hæhre er utnevnt til ny konsernsjef i Infra Group og trer inn i rollen fra og med 1. desember. Han etterfølger Albert Hæhre som har vært konsernsjef siden 1. april 2020. Albert Hæhre går over i en ny rolle som leder for marked- og forretningsutvikling i HI Entreprenører. Infra Group er en av Norges […]

85 personer med over 20 års fartstid i Infra Group-konsernet

Alle medlemmene i 20-årsklubben til Infra Group har over 20 års ansenitet i et av konsernets underliggende selskaper. Klubben har nå 103 medlemmer hvorav 85 er ansatt, i tillegg til 18 personer som har gått av med pensjon. Som en påskjønnelse for lang og tro tjeneste inviteres medlemmene hvert år til en tur med opplevelser […]

Hæhre & Isachsen Gruppen blir til Infra Group

Tirsdag besluttet generalforsamlingen i Hæhre & Isachsen Gruppen å endre konsernnavnet til Infra Group. – Vi gjør dette for enda tydeligere å vise at de fire divisjonene i konsernet står på egne ben, sier konsernsjef og hovedeier Albert Hæhre. Hæhre sier til Byggeindustrien at det tidligere navnet, Hæhre & Isachsen Gruppen, i dagligtale ofte omtalt […]

Inge Stensland blir ny styreleder i Hæhre & Isachsen Gruppen

Inge Stensland

Inge Stensland blir ny styreleder i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Han tar over for Ole Enger fra 12. mai 2020. Stensland har holdt ledende stillinger i anleggsmaskinforhandleren Pon Equipment og Pon Power siden 1995, og har holdt flere styreverv i andre Pon-selskaper, Hagen-gruppen og Unisys Norge. Stensland er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har […]

Skifte av konsernsjef i Hæhre & Isachsen Gruppen AS

Konsernsjef Svein Hov Skjelle har valgt å fratre sin stilling, men vil være disponibel for selskapet i en seks måneders periode. Styret i Hæhre & Isachsen gruppen har konstituert Albert Kristian Hæhre i stillingen som konsernsjef. Han tiltrer umiddelbart. Styret vil iverksette en prosess for å rekruttere en ny permanent konsernsjef til Hæhre & Isachsen […]

Salget av Betonmast sluttført, navneendring gjennomført

BetonmastHæhre har i dag gjennomført salget av Betonmast til AF Gruppen og ledende ansatte i Betonmast. Samtidig skifter selskapet navn til Hæhre & Isachsen Gruppen med ny logo og hjemmeside, www.hi-e.web1.prege.ngdev.no. – Det er gledelig å endelig kunne sluttføre salget av Betonmast, og samtidig kunne lansere Hæhre & Isachsen Gruppen som en rendyrket anleggsaktør, sier […]

BetonmastHæhre selger Steen & Lund

BetonmastHæhre har inngått avtale med en gruppering bestående av nøkkelmedarbeidere i Steen & Lund og eksterne investorer om salg av anleggsgartnervirksomheten Steen & Lund. Kjøps- og salgsavtalen omfatter virksomheten i Steen & Lund og datterselskapet Ditt Mannskap, skriver selskapet i en pressemelding. Steen & Lund er Norges største anleggsgartnervirksomhet, og utfører alle typer ombygging, nyanlegg […]