Dekar Tomteutvikling investerer i og utvikler tomteområder i samarbeid med eksterne partnere.

Selskapet er medeier i en rekke eiendomsprosjekter med samlet tomteutviklingsareal på ca 1500 mål.

Utviklingen av tomter skjer i nært samarbeid med entreprenørselskapene i HI-Entreprenører, som har lang erfaring i effektiv og kostnadsoptimal opparbeiding av tomteområder. Alle eiendomsprosjekter har mål om en konkurransedyktig avkastning på investert kapital og en realistisk tidshorisont for realisasjon av investeringene.

Noen av våre investeringer

Linnestad Næringspark, Tønsberg

Ferdig opparbeidet næringstomt i Tønsberg kommune, beliggende midt i eksisterende næringsklynge med blant annet omfattende miljø- og gjenvinningsindustri. Totalt utviklet område ca 170 mål, hvorav for salg ca 110 mål. Samarbeidsprosjekt med Holmaas AS og Stange Holding AS. Dekar Tomteutvikling eier 50%.

Drammen

Eier ca. 220 mål med langsiktig utviklingseiendom i Drammen på begge sider av E-134. Området benyttes i dag bl.a. til masseuttak, deponi og annen næringsvirksomhet. Eies gjennom selskapene Mile AS og Nerkollen AS.

Fossliseteråsen, Norefjell

Opparbeidet 38 byggeklare hyttetomter og tomt for leilighetesbygg på Norefjell som markedsføres for salg i samarbeid med Saltdalshytta. Vi har opplevd meget godt salg og interesse gjennom 2020.

Lønnebakke Næringspark, Porsgrunn

Lønnebakke Næringspark ligger tett på E18 ved Langangen i Porsgrunn kommune. I to utviklingstrinn består området av ca 900 mål brutto. Hæhre entreprenør er godt i gang med sprengning og masseflytting.

Området er Dekar Tomteutviklings største nyinvestering i 2020. HEGH Eiendom, som eies 50% av Dekar Tomteutvikling, har ervervet 67% av Lønnebakke næringspark AS.

Andre eierandeler

  • Driftseiendommen Heggenveien 30, Vikersund.
  • Eierandel på 25% i tomteutviklingsselskapet Kongsberg Eiendomsselskap AS, som bl.a. eier ca 90 mål råtomt på Toppen langs gamle E134 ved Kongsberg.

Eierandeler under realisasjon

  • Stormåsan i Vestby kommune med tomt på 20,8 mål. Har i det siste vært benyttet som riggtomt for entreprenørvirksomheten.
  • Vår eierandel i KB base i Averøy kommune ved Kristiansund er ved årsskiftet 2020/2021 realisert. KB base eies indirekte gjennom vår 50% andel av Hegh eiendom AS

Kontaktperson