Investor

Infra Group AS tilstreber å ha en åpen kommunikasjon med investormarkedet. Aksjen er i dag ikke notert på noen formell markedsplass. For aksjonærer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer, har Infra Group etablert en avtale med Arctic Securities om at megler Markus Busch på «best effort» basis kan søke å omsette aksjer.

Kontakt:
Tlf: +47 22 93 72 35
Mobil: +47 47 81 50 47
Epost: markus.busch@arctic.com

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017