Investor

Infra Group AS tilstreber å ha en åpen kommunikasjon med investormarkedet. Aksjen er i dag ikke notert på noen formell markedsplass. For aksjonærer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer, har Infra Group etablert en avtale med Arctic Securities om at megler Koroush Heidari på «best effort» basis kan søke å omsette aksjer.

Kontakt:
Tlf: +47 2101 3106
Mobil: +47 48 40 31 06
Epost: koroush.heidari@arctic.com

2022

2021

2020

2019

2018

2017