Kato Stien og Petter Johnsen

Kato Stien og Petter Johnsen ansatt i AMV og HI-Gruppens tunnelsatsing

AMV og Hæhre & Isachsen Gruppen lanserte i slutten av august sin satsing innen utleie av anleggsutstyr mot den skandinaviske tunnel- og gruvebransjen. Nå er Kato Stien ansatt som administrernde direktør og Petter Johnsen er ansatt som salgs- og markedssjef i selskapet.

Kato Stien tiltrer 2. november, og han kommer fra stillingen som toppsjef i Renta AS gjennom syv år. Petter Johnsen har også mange års erfaring fra Renta AS som salgssjef samferdsel.

Selskapets styreleder Peder Andersen er tydelig på at de har ambisiøse planer som innebærer ytterligere styrking av organisasjonen, og at de i løpet av kort tid vil presentere et nytt selskapsnavn og nytt brand. Han er svært fornøyd med at to sentrale nøkkelposisjoner i selskapet nå er besatt.

– Kato Stien er en meget dyktig leder og kjenner både faget og bransjen. Han er systematisk og har en kunde- og markedsorientert tilnærming som vil være avgjørende for oss fremover. Og sammen med Petter Johnsen som salgs- og markedssjef har vi fått et meget sterkt og operativt team som vil fronte selskapet, sier Andersen i en pressemelding.

Kato Stien ser frem til å ta fatt på oppgavene.

– Jeg mener det er et stort behov for tjenestene vi leverer, og at AMV og Hæhre & Isachsen Gruppen står bak gjør at vi virkelig kan satse stort mot det skandinaviske tunnel- og anleggsmarkedet. Vi skal tilby kvalitetsutstyr, digitaliserte prosesser og kompetanse i en pakke. Allerede fra starten av vil selskapet kunne tilby et bredt utvalg spesialutstyr til bransjen, og betydelige investeringer i nytt utstyr er allerede planlagt. Det vil si at man raskt kan tilby komplette pakker med utstyr til både større og mindre anleggsprosjekter, sier Stien i meldingen.

Petter Johnsen er godt i gang med å kartlegge markedet.

– Dette er et spennende marked og jeg er veldig takknemlig for å være en del av dette i tidlig fase. Jeg er overbevist om at vi gjennom kvalitetsprodukter, kundefokus og innovative løsninger vil bli den foretrukne leverandøren av spesialutstyr til tunnel- og gruvebransjen, sier Petter Johnsen.

Styremedlem i selskapet, Lars Hæhre, som kjenner utfordringene i bransjen gjennom mange år har stor tro på veien videre.

– Store deler av anleggsbransjen står foran nye utfordringer både med tanke på bruk av ny teknologi og innovative løsninger som vil bidra til økt sikkerhet, effektivitet og ikke minst mer bærekraftige løsninger. Og til syvende og sist; for å lykkes med å bygge et fremtidsrettet og lønnsomt selskap er det aller viktigste å ha med seg de riktige menneskene på laget. Og derfor er jeg veldig glad for at vi har fått med oss Kato og Petter, sier Lars Hæhre i meldingen.