Salget av Betonmast sluttført, navneendring gjennomført

BetonmastHæhre har i dag gjennomført salget av Betonmast til AF Gruppen og ledende ansatte i Betonmast. Samtidig skifter selskapet navn til Hæhre & Isachsen Gruppen med ny logo og hjemmeside, www.hi-e.web1.prege.ngdev.no.

– Det er gledelig å endelig kunne sluttføre salget av Betonmast, og samtidig kunne lansere Hæhre & Isachsen Gruppen som en rendyrket anleggsaktør, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle, i Hæhre & Isachsen Gruppen.

Utbetaler utbytte og gjennomfører emisjon

Ut av salgsprisen for Betonmast på MNOK 2 075, utbetales et ekstraordinært utbytte på MNOK 1 900, eller NOK 132,98 per aksje, etter at salget nå er sluttført. Utbetalingen er ventet å finne sted tirsdag 5. november 2019 til de som var aksjonærer 27. september 2019.

Samtidig styrkes kapitalen i Hæhre & Isachsen Gruppen gjennom to emisjoner på til sammen MNOK 600, tidligere omtalt i pressemeldinger og behandlet i generalforsamlinger. Emisjonskurs er satt til NOK 58 i begge emisjonene. I henhold til tidligere meldinger vil eksisterende aksjonærer få tilbud om å kjøpe aksjer til samme kurs i et senere nedsalg. Nedsalget vil gjennomføres basert på et prospekt som forventes godkjent før jul. Aksjonærene vil få separat informasjon om nedsalget når bl.a. prospekt for nedsalget er godkjent av finanstilsynet.

– Salget av Betonmast vil, sammen med de forestående emisjonene, styrke egenkapitalen og likviditeten i Hæhre & Isachsen Gruppen med MNOK 775. I tillegg har selskapet inngått en ny lånefasilitet i DNB på MNOK 800, som erstatter tidligere lånefasiliteter. Dermed legges et solid finansielt fundament for det nye selskapet, sier Skjelle. Proforma egenkapital etter nedsalget utgjør NOK 2,8 mrd. og likviditet og ubenyttede lånerammer utgjør NOK 1,2 mrd.

Nytt styre valgt

Et nytt styre er valgt i Hæhre & Isachsen Gruppen. Styret ledes av Ole Enger, og består for øvrig av Albert Kr. Hæhre, Rune Isachsen, Lars Tingulstad, Haakon Tronrud, Tom Røtjer, Erling Ekeren og Bjørn Bakerød.

Ambisjon om å sluttføre Steen & Lund-salg i år

Tidligere i oktober meldte Hæhre & Isachsen Gruppen at selskapet hadde inngått avtale om salg av anleggsgartnervirksomheten Steen & Lund. Ambisjonen er å sluttføre salget innen utgangen av året.

– Hæhre & Isachsen Gruppen rendyrkes som en anleggsaktør med fokus på store og krevende anleggsprosjekter i hele Norge og anleggsvirksomhet i Østlands-området. Salget av Steen & Lund er et ledd i dette arbeidet, og ambisjonen er å sluttføre transaksjonen i år, sier Skjelle.