Hæhre er første entreprenør i Norge med ISO-sertifiseringen innen trafikksikkerhet

Mann og bil på anleggsprosjekt

NS-ISO 39001 er en standard for trafikksikkerhet som skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser i trafikken. Hæhre er den første entreprenøren i Norge som innehar denne sertifiseringen, og ifølge daglig leder, Gudmund Roen, er dette et viktig ledd i selskapets sikkerhetsarbeid. – Store deler av våre arbeider foregår på eller i umiddelbar […]