Hopp til innhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger Infra Group en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for og publiseres. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trådte i kraft 1.juli 2022, og redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest publiseres 30.juni 2023.

Infra Group er eier av entreprenørselskapene Hæhre, Isachsen, Contur og Norsk Massehåndtering (NOMAS).

Samlet er vi en av Norges største anleggsvirksomheter som utvikler og bygger samfunnsnyttige anleggs- og infrastrukturprosjekter.

Infra Group og våre selskaper jobber for et seriøst arbeidsliv med sikkerhet i ryggmargen og ryddige arbeidsforhold. Vi opptrer med integritet og respekt for våre samarbeidspartnere og leverandører når vi gjennomfører anleggsprosjekter.

 

Infra Group og våre selskapers samarbeid med og oppfølging av leverandører

Infra Group sin tilnærming til bærekraftig verdiskapning er gjennom våre selskaper. Som en del av AKH Gruppen jobber vi og våre datterselskaper i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder Åpenhetsloven. Konsernets hovedoppgave er å sikre god overordnet styring, felles samarbeid og utnyttelse av synergier mellom selskapene. Våre verdier og etiske retningslinjer og seriøsitetsbestemmelser er fundamentet i vårt arbeid med menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos leverandører og samarbeidspartnere, og videre i vår verdikjede.

Vi forventer at alle våre leverandører opererer med en høy etiske standard og integritet. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, arbeidslivskriminaliet, diskriminering og annen uetisk atferd. Våre leverandører skal respektere menneskerettigheter og jobbe for et seriøst arbeidsliv i tråd med våre etiske retningslinjer og fastsatte bransjespesifikke seriøsitetskrav i kontrakt.

Infra Group gjennomfører aktsomhetsvurderinger på mennesker, miljø og samfunn i tråd med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess og vi har identifisert og vurdert våre påvirkninger og redegjør for hvordan vi jobber for å redusere denne påvirkningen. Anleggsbransjen har komplekse verdikjeder og vi jobber derfor etter en risikobasert tilnærming i tråd med åpenhetslovens formål.

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene publiseres på denne siden.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved ønske om slik informasjon fra Infra Group, Hæhre, Isachsen, Contur eller arbeidsfelleskap pliktige etter åpenhetsloven, kan følgende epost benyttes:

Madelen.frydenlund@akh.no