Om Infra Group

Infra Group er en av Norges største anleggsvirksomheter bestående av solide bransjeaktører med lange tradisjoner for å utvikle og gjennomføre større infrastrukturprosjekter. Konsernet består av selvstendige divisjoner innenfor entreprenørvirksomhet, utleie og kjøp/salg av anleggsmaskiner og -utstyr, massehåndtering samt eiendoms- og tomteutvikling.

Konsernets samlede spisskompetanse utgjør et sterkt fagmiljø innen anleggssektoren. De ulike divisjonene med sine underliggende selskaper utnytter sine styrker individuelt og gjennom kommersielt samarbeid på tvers i konsernet. Selskapene driver også et utstrakt samarbeid med landets ledende rådgiverselskap innen anleggsnæringen.

Ledelsen

Styret

Haakon Tronrud

Håkon Tronrud

Styreleder

Rune Isachsen

Rune Isachsen

Styremedlem

Cato Haug

Cato A. Haug

Styremedlem

Albert Hæhre

Styremedlem

Nina Hæhre

Styremedlem