Hopp til innhold

Gode grunner til å jobbe i Infra Group

Folka våre er vårt viktigste konkurransefortrinn. Hos oss skal du oppleve trygghet, mestring og arbeidsglede. Derfor jobber vi målrettet med sikkerhet, arbeidsmiljø, læring og kompetanseutvikling i alle selskapene våre. Her er seks gode grunner for å jobbe hos oss:

Trygt Hjem

Hver dag jobber vi målrettet med sikkerhetskultur og forbedringsarbeid innen HMS. Vårt mål er null skader, og det skal ligge i ryggmargen vår at vi bryr oss og tar vare på hverandre.

 

Vi har stor samfunnsnytte

I vårt langstrakte land er velfungerende infrastruktur avgjørende for å transportere både mennesker, varer og energi effektivt. Vi bygger veier, broer, tunneler og konstruksjoner som skal stå i generasjoner. Vi har vært og er involvert i en rekke vann- og vindkraftutbygginger, samt utvikling av bolig- og næringsområder. Og vi jobber for å redusere miljøbelastning og klimagassutslipp i våre prosjekter. Det skal oppleves meningsfylt å jobbe hos oss.

 

En arbeidsplass for alle – i alle livets faser

Livet består av mange epoker og hendelser – både planlagte og plutselige. Vi har et uttalt mål om at vi skal være en arbeidsgiver for alle mennesker i alle aldre. Med ulike rotasjonsordninger, prosjekter og kontorer spredt i ulike landsdeler jobber vi målrettet med å sørge for gode rammevilkår og muligheter, så våre medarbeidere kan utvikle seg i takt med livsfase og ambisjoner.

 

Gode karrieremuligheter

Infra Group, som omfatter anerkjente selskaper som Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur, og Norsk Massehåndtering AS (NOMAS), tilbyr et bredt spekter av karrieremuligheter. Enten du er en erfaren fagarbeider eller ingeniør, eller er på jakt etter din første jobb.

I konsernet finner du sterke fagmiljø innen fornybar kraftutbygging, masseforflytning, betongfag, massegjenvinning, geomatikk og mye mer tilknyttet anleggsbransjen. Vi håndterer prosjekter i alt fra bykjerner til ubebodde områder.

Videre er vi et solid konsern i vekst med løpende behov for dyktige medarbeidere innen IT, HR, kalkulasjon, økonomi, forretningsutvikling og -strategiarbeid.

 

Lederutviklingsprogram

Vi har en egen avdeling for læring- og utviklingsarbeid. Med vårt løpende lederutviklingsprogram som jobber tett med HR-avdelingene i alle våre selskaper, jobber vi målbevisst med å utvikle de beste lederne i bransjen.

 

Samarbeid og vekst

Våre selskaper jobber målrettet med å utnytte sine styrker, både selvstendig og gjennom samarbeid. Flere av våre prosjekter drives i arbeidsfellesskap internt i konsernet eller med eksterne aktører. Vi har gode partnerskap med landets ledende rådgivningsselskaper, og jobber tett med våre oppdragsgivere. Slik sørger vi for både å drive gode prosjekter, kompetanseheving blant ansatte og utvikling av en mer moderne og bærekraftig anleggsbransje.