Hopp til innhold

Fakturainformasjon

Faktura til INFRA GROUP AS og underliggende selskaper.

Vi oppfordrer til at faktura og kreditnota sendes oss i samsvar med EHF standarden.

 

FAKTURA PÅ EHF FORMAT – generelle krav:

  • Fakturamottaker – organisasjonsnummer: Det er viktig at faktura sendes til riktig selskap.
  • Deres referanse = Prosjektnummer = «Accounting Cost».
  • Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.) kan benyttes til prosjektnummer, ordrenummer (evt. Underprosjektnummer) dersom deres EHF er satt opp uten feltet “AccountingCost”.
  • Meldingsformidling: Skal skje gjennom aksesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen. Infra Group benytter aksesspunkt hos Logiq AS.

Tilleggsopplysninger:

Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om bestiller og arbeidssted selv om dette ikke er et krav. Innenfor EHF standarden benyttes feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.). Dersom dette feltet er benyttet til prosjektnummer legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger). Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen dersom denne følger med.

Fakturavedlegg:

MIME typer: PDF, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG. Ved overføring av PDF-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice».

 

Utenlandske leverandører:

I tillegg til de generelle kravene må fakturaer og kreditnotaer også inneholde IBAN og BIC (Swift)-koder.

FAKTURA SENDT PR MAIL:

Vi mottar fakturaer i PDF format til ulike fakturamailadresser. De ulike adressene finner du i oversikten nedenfor.

  • Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket iht. kravene til merking av faktura.
  • Bilag må ligge i samme PDF-dokument som fakturaen og kun en faktura i hver PDF.
  • Flere fakturaer kan sendes i samme mail, men må være i separate PDF-dokument.
  • Dersom det er flere fakturaer i samme mail må det ikke sendes vedlegg som egne dokumenter i samme mail.
  • Dersom faktura og vedlegg er scannet til et dokument må faktura ligge først i dokumentet.

 

FAKTURA SENDT PR POST:

Faktura kan sendes pr post til selskapenes adresse iht. oversikten nedenfor.

  • Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket iht. kravene til merking av faktura.

 

Vi vil ikke behandle faktura som er stilet til feil selskap og/eller mangler korrekt merking. Faktura vil bli avvist/returnert.

 

Se detaljert fakturainformasjon til Infra Group og underliggende selskaper her.