85 personer med over 20 års fartstid i Infra Group-konsernet

Alle medlemmene i 20-årsklubben til Infra Group har over 20 års ansenitet i et av konsernets underliggende selskaper. Klubben har nå 103 medlemmer hvorav 85 er ansatt, i tillegg til 18 personer som har gått av med pensjon. Som en påskjønnelse for lang og tro tjeneste inviteres medlemmene hvert år til en tur med opplevelser […]