Hæhre Entreprenør og Smisto Kraft har inngått forlik etter tingrettsdom.

Smisto

Etter en langvarig tvist har Hæhre Entreprenør AS og Smisto Kraft AS kommet frem til et forlik og en minnelig løsning som begge parter er tilfredse med. Tvisten omhandlet oppgjør i forbindelse med utbygging av kraftverkene i Rødøy og Lurøy i Nordland. Bakgrunnen for forliket var at Hæhre i tingretten i november 2021 ble tilkjent […]