Hopp til innhold
5. september 2022

85 personer med over 20 års fartstid i Infra Group-konsernet

Alle medlemmene i 20-årsklubben til Infra Group har over 20 års ansenitet i et av konsernets underliggende selskaper. Klubben har nå 103 medlemmer hvorav 85 er ansatt, i tillegg til 18 personer som har gått av med pensjon. Som en påskjønnelse for lang og tro tjeneste inviteres medlemmene hvert år til en tur med opplevelser både av faglig og sosial art, og i år gikk turen til Storefjell Høyfjellshotell. Konsernsjef Albert Hæhre, var tydelig både stolt og rørt av kollegaene sine.

– Det er klart dette er spesielt for meg. Først og fremst er jeg veldig takknemlig for å være en del av denne gjengen. Jeg er også veldig glad for at vi samles på denne måten på tvers av selskapene i konsernet. I dagens arbeidsliv er dette imponerende, og dette underbygger også målet vi har om å legge til rette for en livsløpskarriere i alle selskapene våre, uttaler Albert Hæhre.

En ekstra dimensjon på årets samling var at fire av de ansatte ble hedret for 30 års tjeneste, og mottok medaljen for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Brede Borolien, Tommy Hagen, Trond Kamfjord og Kari Laugerud, hvorav de to førstnevnte var til stede, mottok lovord og gratulasjoner fra daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

– Dette er viktige kulturbærere som alle har hatt stor betydning for Hæhre, både som kollegaer og dyktige fagfolk. Deres bidrag og innsats gjennom mange år verdsetter vi veldig høyt. Jeg er stolt av å være med på overrekkelsen og håper vi har gleden av å ha de med på laget i fortsatt mange år, uttaler Roen.

Medaljen for lang og tro tjeneste

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet. Arbeidsgiver søker om Medaljen til ansatte med minst 30 års samlet ansettelse. Medaljen er en unik, innholdsrik og personlig anerkjennelse.