Hopp til innhold
3. oktober 2023

Første tunnelsalve på OPS Hålogalandsvegen

I dag ble den første salven på Fiskefjordtunnelen i det store OPS-prosjektet i Troms og Nordland markert.

– Som oppdragsgiver er vi veldig fornøyd med at selve tunneldrivinga nå er i gang et par uker tidligere enn det fremdriftsplanen la opp til. Det er alltid betryggende når entreprenørene ligger før sitt eget skjema, sier prosjektleder Tom Eriksen i Statens vegvesen.

En viktig milepæl for Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene

Fiskefjordtunnelen vil bli 9,7 kilometer lang og det var Skanskas underentreprenør Hæhre som mandag ettermiddag skjøt første salve i Kanstadbotn i Lødingen kommune. Tunnelen skal drives fra begge sider og totalentreprenør, Skanska, har lagt opp til å skyte første salve i Fiskefjorden om en ukes tid.

Sverre Kvalø fra Hæhre avfyrte første salve i Fiskefjordtunellen

– Det gleder meg at vi nå kan si at vi virkelig er i gang. Første salve i Fiskefjordtunnelen er en stor milepæl, da det markerer det offisielle startskuddet for en svært viktig del av prosjektet. Vi er glade for at vi kan stå her med våre oppdragsgivere, og ikke minst vår samarbeidspartner Hæhre, og at vi kan sette i gang tidligere enn vi hadde regnet med. Dette lover godt for prosjektet fremover, sier prosjektdirektør i Skanska, Are Eliassen.

– Jeg er glad for at vi følger planen og at vi nå er i gang med tunnelarbeidene. Vi har samarbeidet tett og godt med Skanska så langt prosjektet, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid, sier Jostein Nordstrøm, prosjektdirektør i Hæhre Entreprenør

Prosjektleder Jon Ivar Salomonsen og prosjektdirektør Jostein Nordstrøm fra Hæhre i samtale med Ketil Sand fra Skanska

OPS-kontrakt for å sikre bedre og billigere vei

Prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt ble anskaffet som et offentlig-privat samarbeid (OPS). Skanska har bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt fra OPS-kontrakter, der kontraktsformen sikrer at Skanska Norge har ansvaret for både bygging, drift- og vedlikehold, noe som vil bidra til å gi en bedre og en billigere vei. En OPS-kontrakt gir én leverandør ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 15 år, og bidrar til både bedre og billigere vei. OPS-modellen er basert på at det etableres et OPS-selskap, Hålogalandsvegen AS, som er det selskapet Statens Vegvesen har inngått kontrakt med. Hålogalandsvegen AS er eid av Skanskas pensjonskasser i Norge og Sverige, der daglig leder, Ketil Sand, sier seg svært fornøyd med å ha kommet i gang:

– Hålogalandsvegen er veldig fornøyd og imponert over at Skanska og Hæhre nå allerede 3. oktober kan sprenge den første salven på Fiskefjordtunnelen. Alle store prosjekter har noen viktige milepæler fram mot ferdigstillelse og vegåpning. Start på tunneldriving på Fiskefjordtunnelen er en av disse. Det er det gode samarbeidet mellom Statens vegvesen og Hålogalandsvegen med samarbeidspartnere Skanska og Hæhre som har lagt grunnlaget for at vi nå får dette til, sier Sand.

Are Eliassen, Skanska

For mer informasjon om prosjektet se:

OPS Hålogalandsvegen | OPS Hålogalandsvegen | Skanska Norge

E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt | Statens vegvesen

F.v. Tom Eriksen (Statens Vegvesen), Ketil Sand (Skanska), Jostein Nordstrøm (Hæhre), Albert Kr. Hæhre (Hæhre) og Are Eliassen (Skanska)