Hopp til innhold
15. juni 2023

Hæhre Entreprenør med excellent på BREEAM Infrastructure – E39 Mandal øst-Mandal by

Hæhre Entreprenør som sto for både regulering og bygging av strekningen E39 Mandal øst – Mandal by, ble vurdert til excellent for anleggsgjennomføring i sertifiseringen for BREEAM Infrastructure. BREEAM Infrastructure (tidl. Ceequal) er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter. Ytre miljø-leder i Hæhre, Elisabeth Kallbekken Larsen, er klar på at det å jobbe med verktøyene som sertifiseringsarbeidet krever, gir svært nyttig erfaring og ny kunnskap.

Elisabeth Kallbekken Larsen

– Gjennom denne prosessen har vi hentet ut positive effekter både miljømessig og økonomisk. Litt enkelt forklart så handler det om å sette faglige vurderinger og sunn fornuft i system, og at vi har verktøy for å gjøre jobben grundig og systematisk. I dette prosjektet handlet det mye om gode løsninger rundt masseforflytning, vannhåndtering, tilrettelegging for fisk og vilt, kulturminner og landskap – og ikke minst god kommunikasjon med naboer, myndigheter og andre viktige interesseparter. Jeg vil også trekke frem at vi reduserte klimagassutslippene med 24 prosent ut fra byggherrens opprinnelige klimagassbudsjett, sier Larsen.

Etablering av laksetrapp er et av flere vesentlige tiltak som ble utført på prosjektet.

Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, trekker frem kompetanse i egen organisasjon som avgjørende for at de oppnår så høy score fra sertifiseringsorganet.

– Vi har gjennom de siste årene bygget viktig kompetanse og erfaring som gjør at vi samhandler godt i prosjektene, både i egen organisasjon – og med byggherre, UE og andre aktører som er interessenter i prosjektene. Det er en klar fordel å jobbe med et system som etterprøver hvorvidt påståtte kvaliteter er faktiske kvaliteter, og at disse dokumenteres – noe som også gir positiv erfaringsoverføring til nye prosjekter. Det å jobbe etter Breeam Infrastructure sitt rammeverk er viktig for å tilfredsstille krav fra byggherrene, men i det store bildet er det aller viktigste å bidra til helt nødvendige tiltak på veien for å nå klimamålene, avslutter Roen.

Kort om prosjektet:

Oppdragsgiver: Nye Veier AS

Sted: Vest-Agder/Mandal

Kontraktsverdi: 1,5 mrd. NOK

Anleggsperiode: 2019-2022

Prosjektet innebar bygging av 14 km ny vei hvorav 7 km er 4-felts motorvei med fartsgrense 110/t. Det ble bygget to planfrie kryss. Ett ved Døle bru, samt Lindland, hvor tilførselsvei til Mandal er bygget. Kontrakten omfattet også arbeid med reguleringsplan, og det var første gang i Norge at en entreprenør hadde ansvar for både regulering og bygging av vei. Veien ble åpnet i desember 2021, 6 måneder før tiden.