Hopp til innhold
20. oktober 2022

Hæhre Entreprenør og Smisto Kraft har inngått forlik etter tingrettsdom.

Etter en langvarig tvist har Hæhre Entreprenør AS og Smisto Kraft AS kommet frem til et forlik og en minnelig løsning som begge parter er tilfredse med. Tvisten omhandlet oppgjør i forbindelse med utbygging av kraftverkene i Rødøy og Lurøy i Nordland.

Bakgrunnen for forliket var at Hæhre i tingretten i november 2021 ble tilkjent 224 millioner kroner for dekning av sine merkostnader i prosjektet, med tillegg av mva. og renter. Smisto Kraft ble på sin side tilkjent 13 millioner i dagmulkt og øvrige krav. I desember samme år anket Smisto Kraft tingrettsdommen. Saken var berammet over flere uker og skulle etter planen behandles i lagmannsretten før jul i år.

Ifølge partene har de gjennom effektive og gode forhandlinger lykkes med å komme til enighet. Daglig leder i Hæhre, Gudmund Roen, er godt fornøyd med resultatet som gjenspeiler de utfordringer som har vært i prosjektet, særlig de uvanlig krevende fjellforholdene på stedet. Han mener partene har hatt en god og respektfull dialog gjennom meklingen som førte frem til forliksavtalen.

– Jeg opplever at begge parter har vist en pragmatisk tilnærming i forhandlingene. Dette bidro til økt felles forståelse på flere områder som det tidligere har vært høy grad av uenighet rundt. Hele saken har vært komplisert og krevende, og beslaglagt mye tid og oppmerksomhet på begge sider. Gjennom dette forliket kan nå begge parter bruke tid og ressurser på konstruktivt arbeid fremover, sier Roen.

Daglig leder i Smisto Kraft, Torkil Nersund, er også tilfreds med prosessen og resultatet.

– Forliket setter punktum for en langvarig prosess som danner grunnlag for at begge sider nå kan fokusere på en god avslutning av prosjektet, slik at alle anlegg kan komme i produksjon så fort som mulig. Selv om dialogen under forhandlingene har vært krevende har det vært en god tone og løsningsorienterte diskusjoner.

Partene er enige om at innholdet i forliksavtalen skal holdes konfidensielt.