Hopp til innhold
3. juni 2019

Hæhre Entreprenør selger næringstomt på Vestby til Anthon B Nilsen Eiendom

Hæhre Entreprenør har sammen med Gunnar Holth Grusforretning inngått avtale om salg av en ferdig regulert tomt på 180 mål i Vestby. Kjøper er eiendomsutvikleren Anthon B Nilsen Eiendom AS, som fortsetter sin satsning på utvikling av lager- og logistikkbygg.

Tomten ligger i Toveien 41, sentralt i Vestby Næringspark som de siste årene har blitt en svært attraktiv beliggenhet for store aktører innen lager og logistikk. Dette skyldes ikke minst Vestbys plassering langs E6 med gode forbindelser til viktige transportruter inn og ut av Norge.

Tomten kan utvikles med nærmere 100.000 kvm næringseiendom.

– Salget er i tråd med vår strategi om en mer aktiv forvaltning av vår omfattende tomteportefølje. Vi har betydelige verdier i vår tomtebank, som nå er samlet i selskapet BetonmastHæhre Tomteutvikling, noe denne avtalen er et eksempel på. Partene er enige om å ikke offentliggjøre salgsprisen, men det er på den rene at vi vil realisere en hyggelig gevinst på denne transaksjonen, sier styreleder Svein Hov Skjelle i Hæhre Entreprenør.

– Kjøpet er i tråd med vår strategi om å være en ledende utvikler av lager og logistikkeiendommer sentralt på Østlandet, sier Peder Chr. Løvenskiold, adm. direktør i Anthon B Nilsen Eiendom. Vi har i de senere årene hatt gleden av å gjennomføre flere store og krevende prosjekter som nye sentrallagre for Staples Norge AS, Blomsterringen og Berggård Amundsen og mener dette er gode eksempler på den kompetansen vi har for å gjennomføre slike prosjekter, sier en fornøyd Peder Chr. Løvenskiold.

– Hæhre og Gunnar Holth Grusforretning har samarbeidet over mange år med utvikling og foredling av tomteområder. Tomten på Vestby ble overtatt i 2017 og blir nå opparbeidet av Hæhre Entreprenør. Vi er veldig fornøyd med å sluttføre en avtale med en solid og sterk industriell aktør som Anton B Nilsen Eiendom, sier Svein Hov Skjelle.