Hopp til innhold
17. desember 2021

Hæhre Entreprenør signerte kontrakt for utbyggingen av E6 Kvithammar-Åsen

I dag signerte Nye Veier AS og Hæhre Entreprenør AS kontrakt for utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Trøndelag. Kontrakten har en verdi på ca. 5,6 milliarder kroner eks. mva.

Med denne kontrakten har Hæhre entreprenør fått oppdraget med å bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Den ca. 19 km lange strekningen får fire felt og 110 km/t. Det vil bli gjennomgående midtdeler og adskilte tunnelløp, noe som vil gi en mer trafikksikker stamveg.

– Dagens vei er ulykkesbelastet og preget av høy sårbarhet. Ny vei på denne strekningen vil derfor ha stor betydning for samfunnet. Trafikksikkerheten øker og det blir bedre fremkommelighet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Reisetiden reduseres med ca. ni minutter. I tillegg blir det slutt på dagens utfordring med manglende omkjøringskjøringsmulighet ved større hendelser.

– Det vil bety mye for transportnæringen ettersom strekningen er en del av Norges hovedveinett, sier Aanesland.

Viderefører godt samarbeid

Nye Veier og Hæhre er ikke ukjente for hverandre i dette prosjektet. De to selskapene har jobbet sammen om E6 Kvithammar – Åsen siden mai 2019, i den såkalte samhandlingsfasen.

– I denne fasen har vi i fellesskap jobbet for å realisere prosjektets mål. Hæhre kjenner dermed prosjektet godt, og forstår hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor. Dette er nyttig når vi nå går inn i prosjektets utbyggingsfase, sier Aanesland.

Også Hæhre ser frem til å fortsette samarbeidet.

– Først og fremst vil jeg si at vi er stolte av å kunne bidra til å realisere et så viktig samferdselsprosjekt som vil gi positive effekter med tanke på økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det store arbeidet som ligger foran oss, samsvarer godt med vår kjernekompetanse og erfaring som anleggsentreprenør. Nå ser vi frem til å ta fatt på dette spennende og utfordrende prosjektet, og vi er svært opptatt av å videreføre det gode og konstruktive samarbeidet vi har hatt med byggherren gjennom hele samhandlingsfasen, uttaler daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Hæhre har med seg Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket som rådgivere i prosjektet.

Muligheter for underleverandører

Hæhre er totalentreprenør på prosjektet, og de vil trenge tjenester fra ulike typer underleverandører.

– Her er det med andre ord mange muligheter for andre virksomheter som ønsker å bidra i et av Trøndelags største samferdselsprosjekt, sier Roen.

Det vil i den forbindelse bli arrangert en leverandørkonferanse i prosjektet på nyåret. Anleggsstart blir i løpet av første kvartal 2022. Planen er å åpne veien for trafikk medio 2027.

E6 Kvithammar – Åsen:

 • Ca. 19 km
 • Firefelts motorvei med hastighet 110 km/t
 • Fem tunneler, alle med doble tunnelløp: Forbordsfjelltunnelen (6,1 km), Høghåmmårtunnelen (1,4 km), Ramshåmmårtunnelen (1,8 km), Grubbåstunnelen (0,3 km) og Åsentunnelen (2 km)
 • 20 portalkonstruksjoner
 • Lengste konstruksjon: Vollselvbrua (368 m)
 • Reguleringsplanen for parsell i Stjørdal kommune ble vedtatt 25.03.21
 • Reguleringsplanen for parsell i Levanger kommune ble vedtatt 22.09.21
 • Planlagt byggestart: I løpet av Q1 2022
 • Planlagt veiåpning: 2027

Om kontrakten:

 • Totalentreprisekontrakt med integrert samhandlingfase
 • Kontraktsum: ca. 5,6 milliarder kroner eks. mva.
 • Videreføring av samarbeid. Nye Veier og Hæhre signerte kontrakt om samhandlingsfasen i mai 2019.