Hopp til innhold
10. desember 2021

Hæhre & Isachsen Entreprenører kjøper anleggsvirksomheten til Kruse Smith

Kruse Smith Anlegg AS blir fra 15. januar 2022 en del av anleggskonsernet Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Det tradisjonsrike entreprenørselskapet Kruse Smith, som driver virksomhet innen både bygg og anlegg, har besluttet å utfisjonere anleggsvirksomheten og fremover rendyrke bygg som er selskapets største virksomhetsområde.

Konserndirektør i Hæhre & Isachsen Entreprenører, Knut Harstad, er godt fornøyd med avtalen og mener oppkjøpet vil komplementere konsernet på viktige fagområder.

– Anleggsvirksomheten til Kruse Smith er spesialister innenfor bruer og tunnel, og representerer et fagmiljø som vil styrke vårt konsern ytterligere. Kruse Smith Anlegg vil fortsette som et selvstendig selskap på lik linje med entreprenørene som vi allerede har i vår portefølje. Samtidig vil vi som anleggskonsern øke kapasiteten på gjennomføring av prosjekter som kombinerer vei, tunnel og brubygging, sier Knut Harstad.

Harstad forteller at partene har hatt dialog over lengre tid og fremhever åpenheten selger har vist gjennom hele prosessen.

– Gjennom dialogen med Kruse Smith har vi hele tiden opplevd å være en ønsket ny eier, og for oss er det av stor betydning med tanke på videre utvikling av virksomheten som vi vet bringer med seg en tydelig og solid arbeidskultur.

Også hos Kruse Smith er man godt fornøyd med avtalen, og at anleggsdriften nå skal få utvikle seg videre sammen med Hæhre & Isachsen Entreprenører:

– Avtalen med Hæhre & Isachsen Entreprenører gir Kruse Smith Anlegg gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter, samtidig som den sikrer Kruse Smith en solid økonomisk plattform for fremtidig satsing og utvikling som byggentreprenør. Hæhre & Isachsen Entreprenører er et flott selskap som vi kjenner godt, og jeg er trygg for at både kunder og ansatte vil bli ivaretatt på beste måte, uttaler konsernsjef Jon Syrtveit.

Kruse Smith Anlegg vil etter overtakelsen av Hæhre & Isachsen Entreprenører etablere seg med egne kontorer i Stavanger og Kristiansand. Inntil videre vil selskapet driver videre under sammen navn.

– Begge parter er svært oppmerksom på at Kruse Smith Anleggs kunder og samarbeidspartnere ikke skal bli påvirket av dette. Pågående prosjekter vil bli gjennomført og ferdigstilt med eksisterende prosjektorganisasjon og bemanning. Flere av våre anleggsprosjekter er bemannet med fagarbeidere og funksjonærer fra vår byggdivisjon. Dette vil forbli uendret til prosjektene er overlevert, sier Syrtveit.

I Kruse Smith Anlegg ser ledelsen på en fremtid sammen med Hæhre & Isachsen Entreprenører som en spennende mulighet for videre vekst, og uttrykker samtidig en tydelig takk til Kruse Smith for en flott reise.

– Vi er en stolt og dedikert organisasjon som ønsker å videreutvikle oss innenfor våre kjerneområder; tunnel og bru. Som del av Hæhre & Isachsen Entreprenører blir vi del av en stor anleggsvirksomhet med sterke fagmiljøer. Jeg tror vi vil erfare gode synergier med ny eier, kanskje særlig innenfor samferdselsprosjekter, uttaler Bjørn Velken, direktør for Kruse Smith Anlegg, som ikke legger skjul på at det også knytter seg et visst vemod til dette.

– Vi har hatt et godt hjem i Kruse Smith og vært del av en lærerik og positiv utvikling. Kruse Smith er en svært dyktig og fremoverlent entreprenør. Vi tar med oss store mengder læring innenfor digitalisering, samarbeid og kvalitetskontroll når vi nå går videre, sier Bjørn Velken.

Gjennomføring av oppkjøpet forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet.