Hopp til innhold
20. september 2023

Hæhre utførte vellykket testsalve med nytt miljøvennlig sprengstoff

Hæhre Entreprenør og Hypex Bio gjennomførte nylig verdens første fullskala anleggssalve med miljøvennlig bulk eksplosiv. Testsalven ble gjort i forbindelse med forarbeider til Bane NOR sitt riggområde på Sørli i Stange, hvor Hæhre er underentreprenør for John Galten AS.

Sprengstoffet som ble brukt er hydrogenperoksid-basert, og er forventet å ha tilnærmet samme egenskaper som konvensjonelle sprengstoff. Ifølge produsenten Hypex Bio er det fritt for utslipp av nitrater. I tillegg blir NOx gasser fjernet, samt at CO2-utslippet reduseres med nærmere 90 prosent sammenlignet med dagens løsninger.

Madelen Mørk Frydenlund, Andreas Meslo Altrichter, Tore Venåsen
Madelen Mørk Frydenlund, Andreas Meslo Altrichter, Tore Venåsen.

Fagleder sprengning i Hæhre Entreprenør, Tore Venåsen, var med i hele prosessen og mener testen ga verdifull erfaring og læring.

– HPE-sprengstoffet har blitt testet på flere applikasjoner tidligere, men dette var første gang det ble brukt på et mønster over så stort areal og med så mange hull. Vi anser salven som ble utført som vellykket, og skal gjennomgå alle testresultatene nøye for å vurdere hvordan vi tar dette videre. For oss som entreprenør er det viktig å søke nye metoder og løsninger som bidrar til innovasjon i bransjen. Og i denne sammenhengen kan miljøaspektet være en åpenbar gevinst, uttaler Venåsen.

Hypex Bio er på sin side svært fornøyd med samarbeidet med Hæhre Entreprenør rundt testingen. Ifølge daglig leder i Hypex Bio Norge, Tron Nytrøen, er HPE-sprengstoffet et resultat av mange års utviklingsarbeid, og de ser nå at produktet er et reelt alternativ til tradisjonelle nitratbaserte produkter.

Bergsprenger Andras Meslo Altrichter utfører lading med Hypex Bio
Bergsprenger Andras Meslo Altrichter utfører lading med Hypex Bio.

– Hæhre stilte med dyktig og erfarent personell under sprengningen, og salven ble ladet og detonert etter planen med sprengningsresultater som matchet konvensjonelle

eksplosiver. Alle testresultater så langt tyder på at HPE-sprengstoffet har alle egenskapene som skal til for bruk i sivil anleggsvirksomhet og underjords- og overjords- gruvedrift, avslutter Nytrøen.