Hopp til innhold
11. januar 2024

HI Entreprenører endrer navn til Infra Group

Anleggskonsernet HI Entreprenører er morselskapet til Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og Norsk Massehåndtering (NOMAS). Konsernet skifter nå navn til Infra Group AS, og overtar med dette det tidligere navnet til sitt eierselskap. Eierselskapet som ledes av Lars Hæhre, endrer navn til AKH Gruppen AS. Bakgrunnen for navneendringene er ifølge Lars Hæhre å tydeliggjøre virksomhetenes roller og merkevarer ytterligere.

Det er allerede en utbredt oppfatning i deler av markedet at Infra Group er et entreprenørkonsern, og i ulike sammenhenger forveksles med HI Entreprenører. At vi nå velger å overdra Infra Group-navnet til HI Entreprenører er naturlig både med tanke på at navnet er godt egnet til å være et morselskap for anleggsvirksomheten, samt at dagens Infra Group er et holdingselskap som i mindre grad skal brandes i markedet. At holdingselskapet skifter navn til AKH Gruppen gjenspeiler at grunnlaget for det selskapene er i dag startet i 1974 med Albert Kristian Hæhre.

Konsernsjef for HI Entreprenører, Anders Høiback, har ledet anleggskonsernet siden 1. juli 2022, og mener det nye navnet vil bidra til tydelighet og styrking av konsernets samlede virksomhet.

Det siste året har vi jobbet godt i konsernet og vi har lagt en tydelig strategi som vil styrke vår samlede konkurransekraft. Hæhre Entreprenør og Isachsen Anlegg er kjente og solide bransjeaktører med lange tradisjoner. Det samme gjelder for Contur, som endret navn fra Kruse Smith Anlegg i 2023. NOMAS som nylig ble en del av konsernet har store ambisjoner innenfor bærekraftig massehåndtering, som vi vurderer som et komplementært og viktig forretningsområde fremover. Og når vi summerer vår samlede virksomhet så er det ingen tvil om at Infra Group som navn står seg svært godt, sier Høiback.

Anders Høiback legger også til at Infra Group i større grad enn tidligere skal eksponeres som morselskap for entreprenørselskapene.

Infra Group skal bidra til at vi styrker og videreutvikler viktige strategiske områder og kompetanse for å møte fremtidens krav og forventinger. Sikkerhet og Trygt hjem kommer i første rekke, alltid! Og det fordrer god og åpen kommunikasjon, tiltak, rutiner og systematisk oppfølging hver dag. Videre skal vi som konsern være en pådriver for at våre ansatte skal oppleve utvikling og mestring, og derfor vil læring og kompetanseutvikling være et prioritertområde fremover. Innovasjon, digitalisering og strategiske valg som reduserer miljøbelastning og klimagassutslipp er områder som også har høy prioritet i konsernet – dette skal i sum styrke vår konkurransekraft, avslutter Høiback.