Hopp til innhold
7. februar 2023

HI Entreprenører skal bruke Ditio for å effektivisere sine prosjekter

Som et ledd i HI Entreprenørers digitaliseringsstrategi har entreprenørkonsernet besluttet å ta i bruk systemet Ditio i alle sine selskaper. Dette omfatter Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Kruse Smith Anlegg, og planen er at systemet skal implementeres i alle deres anleggsprosjekter i løpet av 2023.

Ifølge Digitaliseringsdirektør Eirik Strander vil bruk av Ditio bidra til at ansatte ute i prosjektene får en enklere hverdag, og videre fremme effektivitet og sikkerhet i prosjektene.

– Alle som jobber i prosjektene vil bruke Ditio-appen som har et godt og enkelt brukergrensesnitt. Her sjekker mannskap inn og ut fra anleggsplassen, og i systemet kan du på en enkel måte tildele og bytte mellom forskjellige arbeidsoppgaver og ressurser. Vi vil dermed få full tilgang på alle egne data i sanntid, og løpende kunne styre prosjektene våre gjennom mer kvalifiserte beslutninger, sier Strander.

Strander forteller at de har hatt en lang prosess for å komme til endelig beslutning om å ta i bruk Ditio.

– Det var viktig for å oss å teste Ditio grundig i noen av våre prosjekter slik at vi kunne måle de reelle effektene, og ikke minst avstemme at systemet var brukervennlig for de ansatte. Vi har vært en stor gruppe med representanter fra alle selskapene våre som har vært tett på i testfasen. Dette har vært viktig for oss både med tanke på at beslutningen ble godt forankret i organisasjonen, og videre gjøre jobben med implementering enklere.

På samarbeidsprosjektet mellom Hæhre og Isachsen på Riksvei 4 Roa-Gran har Ditio vært testet i fullskala. Frode Grønberg har jobbet i Isachsen Anlegg i snart 12 år, og er nå assisterende prosjektleder på Riksvei 4-prosjektet. Han forteller at Ditio er brukt i flere ledd og har spilt en viktig rolle i å fange opp endringsarbeid og styre både tidsforbruk og transport.

–Systemet gjør oss mer strukturerte, vi har forenklet og redusert antall apper ute i felt – og kan med Ditio i sanntid styre både prosjektene og underentreprenørene. Slik det er bygget gjør at vi enkelt også oppdager avvik mot arbeidskalkylen vår, sier han.

På samme prosjekt jobber prosjektleder, Wolfgang Mysliwietz, i Hæhre. Han er enig i Grønbergs vurdering og understreker hvor viktig det er med grundig dokumentasjon når det kommer til å knytte tidsnær timeføring mot aktiviteter i prosjektet. Det gir god kostnadskontroll og kontraktsoppfølging.

– Vi får daglig oversikt over timer og aktiviteter og ser med en gang hvilken kapasitet vi klarer å levere – og om vi må gjøre noen tiltak, sier Mysliwietz som samtidig trekker frem Eirik Isaksætre i Ditio for en sømløs oppstart og et godt samarbeid hittil.

Eirik Stander er klar på at implementering av nye systemer uansett er en krevende øvelse, og at det må være nok ressurser avsatt til opplæring og oppfølging.

– Fra vi startet prosessen med å først vurdere løsninger og videre gjennomføre pilotprosjekter, har vi hatt med oss Excito Consulting som en kompetent samarbeidspartner som står for prosjektledelsen av implementeringen. Samlet er vi nærmere 1500 ansatte, og det sier seg selv at arbeidet med implementering og opplæring er omfattende og krever riktig kompetanse og nok ressurser, avslutter Strander.

Daglig leder i Ditio, Erik Aadland, presiserer at Ditio er et system som er utviklet utelukkende for aktører i anleggsbransjen, og han er meget godt fornøyd med samarbeidet som er inngått med HI Entreprenører.

– Vi ser at Ditio blir valgt fordi vi kun jobber med anleggsbransjen. Når maskinentreprenørene ser at vi har all fokus på fagarbeideren i felt og sikrer god produksjon – så kommer resultatene i bedre lønnsomhet. Vi understøtter også samhandling på tvers av selskaper og konsernstrukturer og har utviklet gode løsninger på oppfølging og måling. Det er kjekt å se at vi er blitt en foretrukket leverandør hos de store og mellomstore entreprenørene, de som gjerne har vokst fra systemene som passet når kravene, kompleksiteten og selskapet var mindre. Avtalen med HI Entreprenører gir oss en trygghet og mulighet til å gjøre videre investeringer i Ditio, sier Aadland.