Hopp til innhold
16. april 2024

Infra Group omsatte for seks milliarder: – Grunnmuren er satt

Infra Group, som har vært gjennom store omorganiseringer de senere årene, omsatte i 2023 for rundt seks milliarder kroner, med 140 millioner på bunnlinjen, og er en av de største aktørene i anleggsbransjen. – Grunnmuren er satt, nå skal vi begynne å bygge.

Det sier konsernsjef Anders Høiback. Han kom inn i denne rollen sommeren 2022, og sammen med kollegaene har han satt konsernet og selskapene som inngår i gruppen, klare for å møte de neste årene.

I konsernet inngår Hæhre Entreprenør AS, Isachsen Anlegg AS, Contur AS (tidligere Kruse Smith Anlegg) og Norsk Massehåndtering AS (NOMAS).

– NOMAS ble nylig en del av konsernet og har store ambisjoner innenfor bærekraftig massehåndtering, som vi vurderer som et komplementært og viktig forretningsområde fremover, sier Høiback.

– Organiseringen av konsernet sitter nå godt, og består av fire selvstendige selskaper som både skal jobbe selvstendig, men samtidig jobbe tett sammen der dette er naturlig. De sitter alle på unik kompetanse innen sine områder, påpeker Høiback.

Han legger også til at Infra Group i større grad enn tidligere skal eksponeres som morselskap for entreprenørselskapene.

Vokse med en milliard
I planene som er lagt frem mot 2026 er ikke målet å vokse raskt, men de skal bli større.

– Vi sikter mot en samlet bunnlinje på fem prosent i 2026, av en omsetning på rundt sju milliarder kroner. Det betyr at vi skal opp en milliard på topplinjen de neste tre årene. Vi er dermed ikke så opptatt av å bli så mye større, og veksten skal være kontrollert. Men vi må alltid tenke utvikling, og det må være en viss vekst. Og denne veksten vil nok komme organisk. Jeg tror ikke det kommer noen store oppkjøp den nærmeste tiden, påpeker Høiback.

Han viser til at 2023 ble et bra år for entreprenørene i konsernet.

– Alle de tre entreprenørene klarte målene for 2023, og det er utviklet gode synergier mellom virksomhetene, sier han. Samlet omsatte de tre selskapene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Contur for cirka seks milliarder kroner i fjor, noe som er en vekst på rundt elleve prosent. Bunnlinjen endte på 4,1 prosent (2,0) for Hæhre Entreprenør, 3,0 prosent (2,1) for Isachsen Anlegg og for 5,4 prosent (-0,5) for Contur.

– Vi har aldri hatt så store ordrereserver som nå, og som samlet ved årsskiftet var på cirka tolv milliarder kroner, legger konsernsjefen til.

Nytt navn
De senere årene har det skjedd mye rundt selskapene og organiseringen av konsernet. Nå mener Høiback at denne sitter.

– Det er nå ro i organisasjonen, og vi er klare for å bygge videre, påpeker han.

Infra Group tok nylig over navnet til det som tidligere var eierselskapet i organisasjonen.

Tidligere het anleggskonsernet HI Entreprenører, men man skiftet i januar navn til Infra Group AS, og overtok med dette det tidligere navnet til sitt eierselskap. Eierselskapet, som ledes av Lars Hæhre, endret navn til AKH Gruppen AS. Bakgrunnen for navneendringene var ifølge Lars Hæhre å tydeliggjøre virksomhetenes roller og merkevarer ytterligere.

– Det er allerede en utbredt oppfatning i deler av markedet at Infra Group er et entreprenørkon­sern, og i ulike sammenhenger forveksles med HI Entreprenører. At vi nå velger å overdra Infra Group-navnet til HI Entreprenører er naturlig både med tanke på at navnet er godt egnet til å være et morselskap for anleggsvirksomheten, samt at dagens Infra Group er et holdingselskap som i mindre grad skal brandes i markedet. At holdingselskapet skifter navn til AKH Gruppen gjenspeiler at grunnlaget for det selskapene er i dag startet i 1974 med Albert Kristian Hæhre, uttalte Lars Hæhre i forbindelse med navneskiftet.

– Infra Group skal bidra til at vi styrker og videreutvikler viktige strategiske områder og kompetanse for å møte fremtidens krav og forventinger. Sikkerhet og «Trygt hjem» kommer i første rekke, alltid. Og det fordrer god og åpen kommunikasjon, tiltak, rutiner og systematisk oppfølging hver dag. Videre skal vi som konsern være en pådriver for at våre ansatte skal oppleve utvikling og mestring, og derfor vil læring og kompetanseutvikling være et prioritert område fremover. Innovasjon, digitalisering og strategiske valg som reduserer miljøbelastning og klimagassutslipp er områder som også har høy prioritet i konsernet. Dette skal i sum styrke vår konkurransekraft, påpeker Høiback.

Støtte
Infra Group skal lede og være en støtte for de utførende selskapene.

– Vi har en kompakt ledergruppe på seks personer i morselskapet her på Billingstad. Vår hovedoppgave er å koordinere og legge til rette for selskapene og folkene som jobber ute i felten, Det er de ansatte som er vår absolutt største ressurs, sier Høiback.

Konsernet har nå 1.446 ansatte, med 91 lærlinger og lærlingeandel på 10,6 prosent.

 

bygg.no