Hopp til innhold
2. juni 2024

Infra Group styrker satsingen på læring og utvikling

Anne Margrethe Horsrud ble den 1. april ansatt i den nyopprettede stillingen som direktør for læring og utvikling i Infra Group. Ifølge konsernsjef Anders Høiback skal hun bidra til å løfte satsingen på læring og utvikling i tett samarbeid med alle datterselskapene.

– Vi er overbevist om at trivsel og kompetanse hos våre egne ansatte er og vil være vårt aller viktigste konkurransefortrinn. I Hæhre, Isachsen, Contur og NOMAS er vi 1500 ansatte som hver dag yter høy innsats, og vi har en klar ambisjon om å styrke og strukturere arbeidet med kompetanseheving og utvikling hos våre ansatte fremover. Dette er en krevende idrett, men med den raske utviklingen vi opplever rundt oss både når det gjelder nye arbeidsmetoder, nye systemer, digitalisering og ikke minst behovet for god samhandling og kommunikasjon, så ser vi at vi må være framme i skoen. Jeg er svært fornøyd med at Anne takket ja til stillingen – hennes bakgrunn og erfaring som skoleleder og sin forrige stilling som daglig leder av Andøya Space Education, gjør at hun bringer med seg kompetanse som vi ser på som særdeles spennende, sier Høiback.

Ifølge Anne Margrethe Horsrud har hun etter to måneder i jobben lært mye om selskapene hun skal jobbe for, og trekker også frem at hun ser på anleggsbransjen som veldig spennende.

– For meg er det interessant, og ikke minst veldig meningsfullt å bli kjent med en helt ny bransje hvor prosjektene vi utfører bidrar til trygg og viktig infrastruktur for folk og samfunnet vårt. Jeg er svært takknemlig for muligheten til å bidra med min bakgrunn og erfaring. Som pedagog er jeg opptatt av hvordan mennesker og organisasjoner lærer. Infra Group oppleves som et varmt konsern hvor alle selskapene viser høy grad av motivasjon og interesse for å ivareta og utvikle sine medarbeidere. Jeg gleder meg enormt til å samarbeide med alle lag i konsernet, for at vi i fellesskap skal styrke både hver enkelt og organisasjonen som helhet, uttaler Horsrud.

Anders Høiback trekker også frem viktigheten av å utnytte all kompetansen og erfaringen som er i selskapene.

– Vi har et klart mål om å forsterke læring og erfaringsutveksling mellom våre ansatte i enda større grad enn vi gjør i dag. I sum har vi en enorm kompetanse og erfaring på en rekke fagområder hvor ulike aldersgrupper og roller har masse å lære av hverandre. Tenk bare hva mange av våre yngste medarbeidere bringer meg seg av nytenkning og kompetanse – og de kan lære av våre erfarne folk som har vært med lenge både i selskapene våre og i anleggsbransjen. Det å få parring av kunnskap og erfaring enda mer inn i arbeidsflyten gjør at det vi betegner som taus kunnskap blir delt og synligjort – for oss vil dette være et prioritert område som vi anser som avgjørende for å bidra til å lykkes med den omstillingen bransjen står overfor, avslutter Høiback.