Isachsen Anlegg bygde jernbanekulvert på under 70 timer

Med en tidsfrist på 70 timer gjennomførte Isachsen montering av kulvert under jernbanen og leverte prosjektet 12 timer før frist!

Vår Oslo-avdeling utfører grunnarbeidene for nye Fjellhamar skole på Lørenskog. I tilknytning til prosjektet skulle det etableres en ny kulvert under jernbanen for trygg adkomst mellom barneskolen og idrettsanlegget. Kulverten skulle monteres i jernbanelinjen som er en av hovedbanene inn til Oslo. Med et kort tidsvindu for de utførende arbeidene med tanke på brudd i jernbanelinjen satte det krav til nøye prosjektering og detaljert planlegging i forkant. I løpet av bruddet ble den prefabrikkerte kulverten montert og banen igjen klargjort for tog, i god tid før frist. Se film under: