Hopp til innhold
16. februar 2024

Isachsen markerte null skader med fravær i 2023

Torsdag 15. februar markerte Isachsen Anlegg at selskapet hadde null skader med fravær i 2023. Det ble servert kake ute på alle anlegg, og daglig leder i Isachsen, Ronny Abelsen, er stolt av å summere 2023 med en H1-verdi på null.

– Trygt hjem er selskapets viktigste mål – og vi skal aldri gå på kompromiss med sikkerheten til våre ansatte, og andre som jobber i våre prosjekter. Oppfølging av sikkerhetsarbeidet er et ansvar vi alle må ta hver dag, og vi må aldri ta sikkerhet og rutiner forgitt. Markering med kake og sosialt samvær er vel fortjent, og jeg vil gi honnør til alle våre ansatte for at vi klarte målet om null skader i 2023, uttaler Abelsen.

Bygg- og anleggsbransjen i Norge er overrepresentert når det gjelder negativ skadestatistikk. HMS-sjef i Isachsen, Iselin Hellum, er klar på at sikkerhetsarbeidet er ferskvare, og trekker frem at langsiktig og systematisk arbeid er en viktig årsak til høyere rutinelojalitet hos alle som jobber ute på anleggene.

– Vi har dyktige ledere og HMS-koordinatorer som jobber kontinuerlig med å forsterke våre rutiner og systemer for planlegging og oppfølging av vårt sikkerhetsarbeid. Jeg vil også trekke frem aktiv deltakelse fra alle på de årlige Sikkerhetsdagene som blir gjennomført i prosjektene våre. Vi er en del av sikkerhetskulturprogrammet som ble igangsatt i 2020 i Infra Group, der vi også jobber sammen med våre søsterselskaper Hæhre, Contur og NOMAS – og erfaringsutvekslingen vi har gjennom dette samarbeidet er verdifull for oss, sier Hellum.

Så langt i 2024 kan Isachsen fortsatt melde om en H1-verdi på null.

– Vi har ingen laurbær å hvile på, så vi må fortsette å bygge sikkerhetskultur – alle skal Trygt hjem hver dag, avslutter Ronny Abelsen.