Hopp til innhold
24. november 2021

K. Hjelmeland AS fusjoneres inn i Hæhre Entreprenør AS

K. Hjelmeland AS har med over 50 år i anleggsbransjen lang erfaring og spisskompetanse innenfor plastring av fyllingsdammer. Selskapet har vært heleid av Hæhre Entreprenør AS siden 2017. Tidligere i høst ble det besluttet at K. Hjelmeland skulle fusjoneres inn i Hæhre Entreprenør som en egen avdeling. Fusjonen trådte i kraft den 1. november, og daglig leder i K. Hjelmeland, Torgeir Moen, har stor tro på at dette vil bidra til positiv utvikling for begge parter.

"– K. Hjelmeland og Hæhre har samarbeidet tett i mange år, og med fusjonen oppnår vi enda høyere ressursutnyttelse på gjennomføring av prosjekter, utnyttelse av maskinpark og ikke minst på erfaringsutveksling og kompetansedeling. I sum styrker dette vår konkurransekraft innen damplastring og arbeider på kraftstasjoner for norsk vannkraftindustri."
Torgeir Moen, K. Hjelmeland

Avdelingen viderefører navnet K. Hjelmeland, og de skal fortsatt ha sitt kontor i Rosendal. Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, er klar på at fusjonen er et strategisk grep for å være enda bedre rustet som spesialister i et voksende marked.

"Det er betydelig etterslep på vedlikehold av norske damanlegg, og dette markedet kommer til å øke i årene fremover. Det er åpenbart behov for kapasitet og kompetanse innenfor bygging og rehabilitering av kraftverk. Vi får nå samlet kompetansen innen tunneldriving, betongarbeider og damplastring i samme hus. I K. Hjelmeland har vi et unikt knippe av fagarbeidere som virkelig er spesialister innen damplastring, et arbeide som krever lang erfaring og spisskompetanse. Dette kombinert med erfaringen vi sitter på i Hæhre Entreprenør vil utløse ytterligere synergieffekter"
Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre.