Hopp til innhold
9. juni 2023

Kruse Smith Anlegg skifter navn til Contur

Kruse Smith Anlegg, som er en del av konsernet HI Entreprenører, skifter nå navn til Contur AS.

10. desember 2021 ble det kjent at HI Entreprenører kjøpte Kruse Smith Anlegg, og den formelle overtakelsen skjedde i midten av januar året etter. 1, januar samme år gikk Finn Erik Espegren inn som daglig leder i selskapet som skal rendyrkes som et konstruksjonsselskap. Ved oppkjøpet var Kruse Smith Anlegg 100 prosent eid av Kruse Smith, og hadde 170 ansatte med en omsetning på 900 millioner kroner.

Nå tas nye skritt for selskapet, som skal få nytt navn, som lanseres fredag 9. juni.

– Dette skjer på en kick-off, og det nye navnet blir Contur AS, sier Espegren til Byggeindustrien.

– Contur er en avart av kontur mens con gir assosiasjoner til construction og concrete. I overført betydning har kontur å gjøre med noe som anes og gradvis trer frem og tar form, noe som passer for oss, mener Espegren. Navnebyttet vil dermed iverksettes på alle byggeplasser til selskapet samt på bekledning og maskiner.

Volkswagen ID Buzz med Contur profilering.

Espegren mener det er en naturlig utvikling at man nå velger å gi selskapet et nytt navn og en ny identitet.

– Navnet Kruse Smith tilhørte forrige eier. Etter at HI Entreprenører kjøpte Kruse Smith Anlegg har også byggdelen av Kruse Smith blitt kjøpt opp, og navnet er i ferd med å forsvinne. Slik sett er det nå en god timing for oss å ta dette videre. Noen av de som har vært med lenge vil kanskje kjenne på et lite vemod for endringen. Kruse Smith er et sterkt merkenavn på Sør-Vestlandet. Men det er en tid for alt og nå er tiden kommet for Contur, sier Espegren

Konsern
Contur inngår i HI Entreprenører, på samme linje som Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Zenith Survey. Over HI Entreprenører ligger morselskapet Infra Group.

Contur får en rolle som et konstruksjonsselskap i konsernet. Det innebærer at Nordisk Sprøytebetong, som har vært et datterselskap av Isachsen Anlegg, nå går inn i Contur. De vil bli Contur avdeling Øst. 1. januar i år gikk også tunnelavdelingen i Contur over og ble en del av tunnelavdelingen til Hæhre Entreprenør.

– Dermed blir vi nå et rent betongfirma som skal jobbe bredt over hele landet. Vi vil ta på oss oppdrag for andre som tidligere, men vil også bli et spesialistselskap for Infra Group, og dermed kunne bidra til å skaffe synergier innad i konsernet, legger Espegren til.

Contur vil etter denne omorganiseringen bestå av cirka 170 ansatte, hvor rundt 30 personer har vært tilknyttet Nordisk Sprøytebetong. Samlet vil det nye selskapet omsette for rundt en milliard kroner.

– Vi vil som tidligere først og fremst jobbe inn mot anleggsmarkedet med bruer, industriprosjekter, damanlegg og egentlig alt innen anleggsbetong. Rundt 100 av de ansatte er egne fagarbeidere, som utgjør ryggraden i selskapet vårt. De mange dyktige arbeiderne vil jobbe over hele landet, sier Espegren.

To store jobber
Selskapet har for tiden flere jobber på gang, men det er spesielt to store prosjekter som skiller seg ut.

– Vi har et stort oppdrag i Odda, med utvidelsen av fabrikken til Boliden. Her gjør vi alt av grunnarbeid og oppdraget har en verdi på rundt en milliard kroner.

Det andre store prosjektet skjer i samarbeid med Risa gjennom byggingen av bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Dette er en jobb til rundt 1,4 milliarder kroner.

– Det er her de fleste av våre ansatte nå er i sving, sier Espegren.

Han påpeker at de fremover vil jobbe for å få en variert portefølje, der de i de store prosjektene går inn som underentreprenør, men at de også vil gå for egne prosjekter enten gjennom arbeidsfellesskap eller for seg selv.

– Men for oss vil det nå være viktig med en betydelig betongandel i prosjektene vi blir en del av, sier han.

Contur avdeling Øst, tidligere Nordisk Sprøytebetong, skal fremover jobbe seg enda mer inn mot infrastruktur, mens de tidligere har vært tunge innen grunnmurer og boliger. De blir nå organisert som en driftsavdeling i Contur.

Kristiansand og Mjøndalen
Espegren har frem til han overtok som daglig leder ved årsskiftet vært leder for konstruksjonsavdelingen i Kruse Smith Anlegg, en stilling han hadde i seks år.

Han vil være lokalisert ved hovedkontoret til Contur i Kristiansand, men de vil også ha et avdelingskontor i Mjøndalen.

Espegren er positiv til den videre utviklingen av selskapet.

– Ting ser bra ut økonomisk for oss. Vi har en god flyt og det skaper en solid optimisme i organisasjonen, uttaler han.

Kilde: Bygg.no