Hopp til innhold
13. november 2023

RV4 Roa-Gran grense offisielt åpnet

Fredag 10. november 2023 ble motorvegprosjektet RV4 Roa-Gran grense offisielt åpnet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård stod for den offisielle åpninga og snorklipping. Det vanket mye skryt til AF Hæhre-Isachsen for godt utført arbeid og godt samarbeid.

– Dette er en viktig dag på en viktig vegstrekning. Vi må bygge veg der det er behov og ta vare på det vi har av veger. RV4 på Hadeland er både en hovedvei mellom Oslo og Gjøvik, samt en lokalvei beboerne her. Jeg vil berømme alle som har bidratt til å gjennomføre prosjektet, og trosset vær, vind og nedbør. Vegen overleveres en måned før frist og det under styringsrammen. Jeg vil takke Statens Vegvesen, Arbeidsfellesskapet Hæhre Isachsen og alle deres underentreprenører for vel gjennomført prosjekt, sa samferdselsminister John Ivar Nygård under sin tale.

Innovative løsninger og godt samarbeid

Prosjektleder Odd Johansen fra Statens Vegvesen trakk frem de innovative løsingene som AF Hæhre Isachsen har valgt i prosjektet:

– I tilbudsfasen utfordret vi tilbyderne til å komme med den beste løsningen for kryssing av myr. AF Hæhre Isachsen kom med den beste løsningen, som også reduserte klimagassutslippet med 30%. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med entreprenør, og har fått et kvalitetsmessig veldig godt produkt, og et godt miljøprosjekt. Det er godt utført arbeid, og det uten konflikter underveis.

Dyktige mennesker

– Dyktige mennesker. Vi har hatt dyktige mennesker i grøfta, på konstruksjonene, i maskinene, på kontoret. Byggherren og rådgiver har stilt med dyktige medarbeidere. Vi har hatt et godt samspill mellom byggherre, rådgiver og oss som entreprenør. Dyktige mennesker i alle ledd og godt samspill er nøkkelen til suksess, sa Wolfgang Mysliwietz fra Hæhre Isachsen i sin takketale.

Vegprosjektet har omfattet:

  • 4,3 km firefelts motorvei
  • 180 m ny E16
  • 3,2 km lokal-, adkomst og gårdsveier
  • 1550 m gang- og sykkelvei
  • Åtte konstruksjoner
  • Sidearealer, deponier, VA-anlegg

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 2023-11-10-Haehre-RV4-RGG-Off.-opning_011_25_farger-1024x683.jpg

Prosjektleder Frode Grønberg – Isachsen Anlegg og prosjektleder Wolfgang Mysliwietz – Hæhre Entreprenør. Foto Tor Kleiven